Dobrodošli


Moodle eLLab

sistem za elektronsko učenje na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment

Departman za Industrijsko inženjerstvo i menadžment na Fakultetu tehničkih nauka (FTN) je 2014. godine osnovao Laboratoriju za učenje na daljinu (engl. e-learning laboratory – eLLab) sa ciljem da samostalno razvije i primeni digitalno i onlajn učenje (e-učenje) i da omogući studentima rad u virtuelnom okruženju uz stalna istraživanja datog područja. Platforma za učenje na daljinu predstavlja podršku konvencionalnim studijama na FTN, čije korišćenje počinje nakon osnivanja Cisko (engl. Cisco) Instituta za preduzetništvo koji je omogućio FTN-u da preuzme metodologiju za hibridno učenje (engl. blended learning). Laboratorija za učenje na daljinu na Fakultetu tehničkih nauka koristi Mudl sistem koji smo nazvali Moodle eLLab. Laboratorija pruža podršku nastavnom osoblju i studentima. Nastavno osoblje je u mogućnosti da obogati svoja ex-katedra predavanja i vežbe sa interaktivnim zadacima, aktivnim učenjem ili on-line testovima koji se nalaze na Moodle eLLab platformi.

Na Moodle eLLab platformi, studentima je na raspolaganju sve ono što im je potrebno da bi uspešno savladali predmet i položili ispit: svi materijali, slajdovi sa predavanja, slike koje objašnjavaju najsloženije pojmove, testovi kroz koje mogu da provere one delove gradiva koje nisu najbolje shvatili, forumi na kojima mogu da konsultuju svoje kolege studente u vezi predmeta i mogućnost elektronske komunikacije sa profesorom i asistentom.

Sva pitanja vezana za pristup i rad na platformi Moodle eLLab možete postaviti administratorskom timu na sledeću adresu e-pošte: ellab@uns.ac.rs


Preuzmite uputstvo za prijavu

eLLab tim


Prof. dr Bojan Lalić

direktor Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment

Kontakt

Doc. dr Uglješa Marjanović

rukovodilac eLLab laboratorije za
učenje na daljinu

Kontakt

Igor Žunić

eLLab sistem administrator -
head administrator

Kontakt

Branislav Bogojević

eLLab educational technologist -
administrator

Kontakt

Galerija